Služba za internu medicinu smještena je u glavnoj zgradi bolnice:

I. kat: Odjel za gastroenterologiju, Odjel za endokrinologiju i dijabetologiju 

Visoko prizemlje: Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

Nisko prizemlje: Odjel za opću internu medicinu, internističku onkologiju i hematologiju, Odjel za nefrologiju s hemodijalizom (hemodijaliza II kat), Odjel za pulmologiju

Visoko prizemlje - poliklinika: Odsjek za dermatologiju i venerologiju

 

Poliklinička djelatnost obavlja se na I katu i V.P. poliklinike.

 

Posjete bolesnicima na odjelima dozvoljene su od 15:00 - 16:30 h.

Informacije o bolesnicima od 13:30 - 14:30 h.

 

Ambulante:

Hitna internistička ambulanta:

Radno vrijeme: ponedjeljak - nedjelja 00:00 - 24 :00 h

Tel.:047 / 608 - 114

Hitna pulmološka ambulanta:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 15:00 - 07:00 h

                         subota - nedjelja    00:00 - 24:00 h

Tel.: 047 / 608 - 131

Opća internistička ambulanta:

Mihaela Gunjača, dr. med., spec. internist

Radno vrijeme: ponedjeljak -  petak 07:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 179

Gastroenterološka ambulanta:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 11:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 162

  

Centar za dijabetes:

Dijabetološka ambulanta:

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak 09:00 - 13:00 h

Tel.: 047 / 608 - 145

Endokrinološka ambulanta:

Radno vrijeme: utorak 09:00 - 13:00 h

Tel.: 047 / 608 - 145

Hematološka ambulanta:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 09:00 - 11:00 h

Tel.: 047 / 608 - 149

Onkološka ambulanta:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 11:00 - 13:00 h

Tel.: 047 / 608 - 149

Nefrološka ambulanta i ambulanta za hipertenziju:

Radno vrijeme: utorak, srijeda, četvrtak 11:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 179, 047 / 608 - 083

Kardiološka ambulanta I:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 10:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 109, 047 / 608-269

Kardiološka ambulanta II:

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak 10:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 109, 047 / 608-176

Pulmološka ambulanta I:

Radno vrijeme: utorak - petak 07:00 - 15:00 h
                         ponedjeljak   11:00 - 19:00 h

Tel.: 047 / 608 - 131, 047 / 608 - 051

Pulmološka ambulanta II:

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak 07:00 - 11:00 h

Tel.:047 / 608 - 131

Ergometrijski laboratorij: - ergometrija, Holter EKG-a, Holter tlaka

 

  Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 181

Ehokardiografski laboratorij:

   Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak 10:00 - 15:00 h

 

                           utorak 07:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 169

EKG laboratorij:

  Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 07:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 109

Gastroenterološka dijagnostika:

Endoskopija I: - ezofagogastroduodenoskopija

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 09:00 - 12:00 h

Tel.: 047 / 608 - 238

Endoskopija II: - kolonoskopija, rektoskopija

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 08:00 - 09:00, 12:00 - 14:00 h

Tel.: 047 / 608 - 241

Pulmološka dijagnostika:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 10:00 - 14:00 h

Tel.: 047 / 608 - 313

Bronhoskopija:

Radno vrijeme: ponedjeljak - četvrtak 08:00 - 10:00 h

Tel.: 047 / 608 - 048

Alergološka ambulanta:

  Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda 09:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 049

Centar za dijalizu:

Radno vrijeme: ponedjeljak - subota 06:00 - 22:00 h

Tel.: 047 / 608 - 008, 047 / 608 - 160, 047 / 608 - 170

Faks: 047 / 608 - 003

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dnevna bolnica:

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00 h

Tel.: 047 / 608 - 453

Vrh