Pravilnik o provodenju postupaka jednostavne nabave-2017

 


31/2021-JN Potrošni materijal za liječenje rana negativnim tlakom - V.A.C.

- 31-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 31-2021- JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 31-2021-JN troškovnici - specifikacije


47/2021-JN Potrošni materijal za urologiju

- 47-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 47-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 47-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 47-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 47-2021-JN Odluka o odabiru

- 47-2021-JN Odluka o poništenju


106/2021-JN Usluga servisa i sigurnosno tehničke provjere elektroskalpela, generatora i ultrazvučnih noževa - Odjel operacije

- 106-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 106-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

106-2021-JN Specifikacije -sigurnosno tehnička provjera -izmjena

-Dopis -obavijest

- 106-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 106-2021-JN Odluka o odabiru

- 106-2021-JN Odluka o poništenju


49-1/2021-JN Potrošni medicinski materijal za vaskularnu kirurgiju - PONIŠTENE GRUPE

- 49-1-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 49-1-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 49-1-2021-JN troškovnici - specifikacije

-49-1-2021-JN Odluka o odabiru

-49-1-2021-JN Odluka o ponistenju

-49-1-2021-JN Zapisnik otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


46/2021-JN Skalpeli i rezači

- 46-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 46-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 46-2021-JN troškovnici - specifikacije

- 46-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 46-2021-JN Odluka o odabiru

- 46-2021-JN Odluka o poništenju


41/2021-JN Potrošni materijal za ginekologiju, rodilište i rađaonu

- 41-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 41-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponuda

Dopis-izmjena dokumentacije

-41-2021-JN dokumentacija u pozivu na dostavu ponude -izmjena

41-2021-JN Specifikacije-troskovnici-izmjena

- 41-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

- 41-2021-JN Odluka o odabiru

- 41-2021- JN Odluka o poništenju


199/2021-JN Odštopavanje i ispiranje kanalizacije

- 199-2021-JN Poziv na dostavu ponuda

- 199-2021-JN Dokumentacija uz poziv na dostavu ponude

- 199-2021-JN troškovnik-specifikacija

-199-2021-JN Odluka o odabiru

-199-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


125/2021-JN  Usluga godišnjeg održavanja uređaja za demineralizaciju vode u laboratoriju i ljekarni

-125-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-125-2021-JN Troskovnik - specifikacija

-125-2020-JN Odluka o odabiru

-125-2020-JN Zapisnik o otvaranju


92/2021-JN Poštanske usluge

-92-2021-JN Poziv na dostavu ponude

-92-2021-JN troskovnik-postanske usluge 

-92-2021-JN Odluka o odabiru

-92-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


65-2021-JN Posude za infektivni otpad

65-2021-JN Poziv na dostavu ponude-posude za infektivni otpad

65-2021-JN dokumentacija u pozvu na dostavu ponude posude za infektivni otpad

65-2021-JN troskovnik-specifikacija

-65-2020-JN Odluka o odabiru

-65-2021-JN Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda