• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Važna obavijest za pacijente!

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine, svaka osoba koja ulazi u Opću bolnicu Karlovac morat će proći postupak trijaže od strane stručnih i ovlaštenih djelatnika.

Zbog pojačane kontrole ulaska u bolnicu i očekivanog nastanka gužvi mole se pacijenti da, ukoliko je moguće, odgode dolazak u bolnicu do prestanka protuepidemijskih mjera.

Trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare

Poziv Radne skupine za edukaciju medicinskih sestara/tehničara članovima HKMS na predavanje koje će se održati 25.02.2020.g. u 14:15 h, nalazi se OVDJE.

Trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare

Poziv članovima HKMS na predavanje koje će se održati 19.02.2020.g. u 13:00 h, nalazi se OVDJE.

HRVATSKA KOMORA FIZIOTERAPEUTA

Poziv članovima Hrvatske komore fizioterapeuta na predavanje koje će se održati 26.02.2020.g. u 15,00 h u Stručnoj knjižnici Opće bolnice Karlovac, nalazi se OVDJE.

Nova dijaliza u OB Karlovac

Radovi na Dnevnoj bolnici za dijalizu Opće bolnice Karlovac  trajali su od 13. svibnja do 8. studenoga 2019. Adaptirana su 732 m2 postojećeg prostora u podrumu i niskom prizemlju glavne bolničke zgrade.

Projektnu dokumentaciju izradio je „Ured ovlaštene arhitektice Nikoline Maradin“. Radove je izvela tvrtka „Kolos d.o.o.“

Ukupna vrijednost adaptacije i uređenja iznosi 7.627.988,72 kune. Građevinsko-obrtničke i instalaterske radove financiralo je Ministarstvo zdravstva u iznosu od 4 milijuna kuna, a priprema vode i opremanje financirano je iz decentraliziranih sredstava Karlovačke županije u iznosu od 3,67 milijuna kuna.

28. prosinca 2019. g. od strane komisije Ministarstva zdravstva izdana je dozvola za rad. Dnevna bolnica za hemodijalizu započela je s radom u novom prostoru 6. siječnja 2020. g.

Dnevna bolnica za hemodijalizu sada ima 24 dijalizna mjesta podijeljena u 5 sala. Također imamo i salu za peritonejsku dijalizu.

Priprema ultra čiste vode za dijalizu metodom reverzne osmoze uz najsuvremeniju centralnu pripremu koncentrata omogućava da svi bolesnici budu liječeni metodom hemodijafiltracije koja se danas smatra zlatnim standardom u liječenju dijalizom. Trenutno se radi više od 700 dijaliza mjesečno.

Danas  u Odjelu nefrologije sa hemo- dijalizom rade 2 internista nefrologa, a na dijalizi 15 medicinskih sestara/tehničara (4 prvostupnika, 11 srednjih med. sestara/tehničara) te 2 elektrotehničara.

Kroz Dnevnu bolnicu se obrađuju bolesnici radi transplantacije bubrega te se redovito zanavljaju nalazi, te se rade i preventivne obrade za transplantaciju. Prate se  i liječe i bolesnici sa uznapredovalim oštećenjem bubrežne funkcije i drugim bubrežnim bolestima.

Novi prostor nam je omogućio novu organizaciju rada u 2 smjene odnosno radno vrijeme od 7 - 19 sati.

U mogućnosti smo primiti i bolesnike iz drugih centara tzv. turističke dijalize.