• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Svjetski dan sigurnosti pacijenta – ujedinjeni za sigurnu i dostupnu zdravstvenu skrb

Svjetski dan sigurnosti pacijenata pokrenut je 2019. godine radi osnaživanja globalnog razumijevanja sigurnosti pacijenata, povećanja angažmana javnosti po pitanju sigurnosti zdravstvene zaštite uz promicanje globalnih aktivnosti za povećanje sigurnosti pacijenata i smanjenje neželjenih događaja u njihovoj skrbi.

Povodom Svjetskog dana sigurnosti 17. rujna 2021., Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je taj dan posvetila temi  „Sigurna skrb majke i novorođenčeta“. Otprilike 810 žena umire u svijetu svaki dan tijekom trudnoće i poroda te 6700 novorođenčadi. U doba COVID 19 pandemije kampanja promicanja sigurnosti pacijenata, posebice majki i novorođenčadi još je važnija.

Edukacijom zdravstvenih djelatnika o sigurnosti pacijenata se uvelike može utjecati na povećanje iste. Ona obuhvaća kulturu sigurnosti, odnosno učinkovitu komunikaciju o neželjenim događajima, timski rad, etično ponašanje i primjenu liderskih vještina, upravljanje rizicima, kontinuirano učenje i kulturu učenja na greškama vezano uz specifična područja sigurnosti pacijenata te razumijevanje važnosti kliničke prakse sukladne smjernicama i standardnim operativnim postupcima.

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti  provodi se  i utemeljen je u sinergiji Klinike za očne boleti „Sveti Duh“, Ministarstva zdravstva, Povjerenstva za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti Ministarstva zdravstva, HZJZ; HZZO-a te 142 oftlamologa u 72 hrvatske zdravstvene ustanove.

U OB Karlovac se preventivni oftalmološki pregled za djecu od navršene 4 godine života provodi u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti od 2019. godine. Odaziv na pregled u RH je 50%, a u Karlovačkoj županiji, odnosno OB Karlovac 75-80%.  Godišnje se u OB Karlovac obavi 500 pregleda djece. Ministarsvo zdravstva RH organizira navedeni program na način da roditelji dobiju poziv za preventivni pregled djece.

Obavijest o privremenom preseljenju infektološke ambulante

Obavijest o privremenom preseljenju infektološke ambulante nalazi se ovdje.

 

Obavijest o preseljenju psihijatrijskih ambulanti

Obavijest o preseljenju psihijatrijskih ambuanti nalazi se ovdje.

 

TRIJAŽA PACIJENATA U OB KARLOVAC

S obzirom na epidemiološku situaciju od 01.09.2021. počinje trijaža pacijenata na ulazima OB Karlovac. Trijaža će se provoditi na ulazu 1 (poliklinika), ulazu 3 (stacionar) i ulazu za fizikalnu terapiju. Mole se pacijenti da ne dolaze puno prije naručenog vremena za pregled/pretragu, izuzev radilišta za koja nema narudžbe.

Zahvaljujemo na suradnji.

OB Karlovac