• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Poziv na predavanje 27.03.2019. - članovima HKF

 Poziv Hrvatske komore fizioterapeuta, I. Područno vijeće, na predavanje koje će se održati 27.03.2019.g. s početkom u 15,00 sati, nalazi se OVDJE.

Trajno usavršavanje za medicinske sestre / tehničare

Poziv Radne skupine za edukaciju medicinskih sestara/tehničara na predavanje koje će se održati 27.02.2019.g. u 14.15 h, nalazi se OVDJE.

 

Tribina Hrvatske liječničke komore

U utorak, 19. veljače 2019.g.  s početkom u 14 sati, u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac održati će se tribina Hrvatske liječničke komore. Plakat se nalazi OVDJE.

11. Simpozij - "Palijativna skrb u jedinicama intenzivnog liječenja"

Opća bolnica Karlovac u suradnji sa Hrvatskim Društvom medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije organizirala je 11. Simpozij ''Palijativna skrb u jedinicama intenzivnog liječenja“ 23. studenog 2018. godine. Cilj ovog stručnog skupa je bio podići razinu svijesti zdravstvenih djelatnika i svih onih koji su uključeni u skrb o svim aspektima „Palijativne skrbi“. Predavači na ovom simpoziju su bili iz svih dijelova Hrvatske te iz različitih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Rijeka, KBC Osijek, KB Sestre milosrdnice, Opća bolnica Slavonski Brod, Opća bolnica Čakovec).

Sudionike Simpozija u ime Ministarstva zdravstva  pozdravila je Sanja Predavec dr.med. te Vlasta Vučevac, dr.med., predsjednica Društva za palijativnu skrb.

Važno je istaći da je Palijativna skrb sveobuhvatna, osim medicinske uključuje psihološku, socijalnu i duhovnu komponentu. Cilj palijativne skrbi je smanjiti bol i neugodne simptome bolesti kako bi bolesnik koji je u posljednjim stadijima neizlječivih bolesti ili ima kroničnu tešku bolest, što kvalitetnije živio.

U svojem pristupu Palijativna skrb je interdisciplinarna te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu

Zajedno surađuju liječnici, medicinske setre, farmaceuti, socijalni radnici i volonteri u suradnji s obiteljima pacijenata. Palijativna skrb odvija se u bolnicama, u posebnim ustanovama hospicijima i u liječenju kod kuće. 

473 1473 2473 3473 4473 5473 6473 7473 8

Održane edukacije o pristupu osobama sa psihičkim smetnjama

16. studenog 2018. održane su dvije edukacije o pristupu osobama sa psihičkim smetnjama. U suorganizaciji Opće bolnice Karlovac i Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja, nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med. i prof. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med., realizirali su seminar "Prepoznavanje i pristup emocionalnim reakcijama i psihijatrijskim poremećajima bolesnika“ te radionicu „Komunikacijske vještine u radu psihosocijalnih timova“. Skup je pozdravio te podržao realizaciju i ravnatelj Opće bolnice Karlovac, prim. dr. sc. Ervin Jančić, dr. med. Edukacije su obuhvatile zainteresirane zdravstvene djelatnike koji se gotovo svakodnevno susreću u svom radu sa osobama koje imaju psihičke poteškoće. Pritom su obuhvaćene teme: komunikacija u medicini i zdravstvu, osnovna obilježja komunikacije, priopćavanje loših vijesti, suočavanje s emocionalnim reakcijama bolesnika tijekom komunikacije, komunikacija s obitelji te komunikacija u interdisciplinarnom timu. Stečena znanja i vještine bit će od pomoći u kvalitetnijem pristupu osobama sa psihičkim smetnjama te stvaranju boljeg terapijskog ozračja uz uspješnije ishode intervencija.

 472 1472 2472 3472 4472 5472 6