• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Koordiniranje operativnih aktivnosti u operacijskom bloku OB Karlovac

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 21.02.2013. u 15.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

Predavanje - Planiranje zdravstvene njege djeteta oboljelog od astme

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 14.03.2013. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

 PREDAVAČ : Mira Furač, prvostupnica sestrinstva

                       Snježana Mirilović, prvostupnica sestrinstva

Predavanje - Zatajenje srca - najnovije spoznaje

Prema planu stručnog usavršavanja liječnika za 2013.godinu, treće predavanje će se održati 13.ožujka 2013. u 14:00 sati u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac

 Predavač: Prim.dr.sc. Davor Horvat, dr.med.

Postupci medicinske sestre u operacijskoj dvorani

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 23.05.2013. u 15.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

Predavanje: Planiranje zdravstvene njege pacijenta s poremećajem hemodinamike

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 25.04.2013. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

 PREDAVAČ : Melita Javorski, prvostupnica sestrinstva