• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Odjel za mikrobiologiju započinje s izvođenjem testova za neke od virusa uzročnika virusnih hepatitisa i virusa uzročnika AIDS-a

Više možete pročitati OVDJE.

Pulmološko - alergološka ambulanta - pregledi djece od 15-e godine sa dg. astme

Više možete pročitati OVDJE.

30 godina centra za dijalizu

Više možete pročitati OVDJE.

Cijenik zdravstvenih usluga izvan ugovora sa HZZO

Cijenik možete pogledati OVDJE.

Trajno usavršavanje za medicinske sestre

Prema  Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2015. godinu, predavanje će se održati  14.05.2015. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci.

    NAZIV TEME : „ Edukacija novoprimljenih operacijskih sestara“   

PREDAVAČI : Karmenka Žgela, prvostupnica sestrinstva

                           Blaženka Poljak, dipl.med.sestra

Predavanje će se bodovati prema pravilniku HKMS.