• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Rano otkrivanje karcinoma prostate

Više možete pročitati OVDJE.

Dana 26. 08. 2015. provodit će se dopunski program "Rano otkrivanje tumora grla" u prostorijama ORL poliklinike.

Više možete pročitati OVDJE.

Pregledi pulmologa u okviru dopunskog programa "Aktivno u promicanju zdravlja"

Više možete pročitati OVDJE.

Predavanje - HKMS - 10. 09. 2015.

Poziv Radne skupine za edukaciju medicinskih sestara/tehničara na predavanje 10.09.2015., nalazi se OVDJE.

Dodatni program izvršenja prema HZZO - rano otkrivanje karcinoma prostate

Dana 21. 08. 2015. u 9 sati vršit će se pregled bolesnika u sklopu programa ranog otkrivanja karcinoma prostate u urološkoj ambulanti.

Zainteresirani trebaju tijekom kolovoza u našem laboratoriju učiniti PSA, a zatim se predbilježiti za urološki pregled na šalteru urološke ambulante.

Za vađenje PSA i pregled nije potrebna uputnica.

Ciljana skupina za navedeni pregled su muškarci između 50-75. godine života, kao i muškarci stariji od 45. godina sa pozitivnom obiteljskom anamnezom karcinoma prostate.