Od 01.01.2017. pacijenti se više ne naručuju za hormone štitnjače i tumorske biljege (CEA, CA 19-9 i PSA), već će biti svakodnevno primljeni.