• slide 1
 • slide 2
 • slide 3

 • slide 4

 • slide 5
 • slide 6
 • slide 7
 • slide 8

Poziv na Stručni sastanak Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora

Dokument s pozivom na stručni sastanak Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora koji će se održati u Karlovcu 6. listopada nalazi se ovdje.

Poziv na sastanak liječnicima primarne zdravstvene zaštite

 

Datum:19.lipanj
PREDMET: Poziv na sastanak

Poštovani,
u utorak 26.09.2017. u 20,00 sati u stručnoj knjižnici Opće bolnice Karlovac održat će se 5. koordinacijski sastanak s liječnicima primarne zdravstvene zaštite.

Dnevni red:

 1. Izvješće o proteklom razdoblju
 1. Planirani otpust pacijenata iz OB Karlovac

             Pozvani gosti:

- Ana Kovačić Jagušić, sestra za planirani otpust u Jedinici za kvalitetu OBK,

- Marijana Car, Centar za koordinaciju palijativne skrbi,DZ Karlovac

- Marica Plavetić, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Karlovac

- Jasmina Jančić, Dom zdravlja Karlovac, patronaža

- Karolina Vižintin,mag.med.techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, OBK

 1. Planiranje slijedećeg sastanka
 1. Razno

S poštovanjem,

            RAVNATELJ          

prim.dr.sc. Ervin Jančić, dr.med.

Dan narcisa 25. ožujka 2017.

Opća bolnica Karlovac se ove godine pridružuje aktivnom obilježavanju Dana narcisa u subotu 25. ožujka 2017. godine.

U prostorijama Stručne knjižnice OB Karlovac u vremenu od 09 do 12 h održavat će se edukativna predavanja i preventivni kirurški pregledi.

Edukativna predavanja će se održati u 09 i u 11 h s temama: samopregled dojki, što znači redovita kontrola, dijagnostički postupci kod sumnjivih nalaza i rizični faktori za oboljevanje od karcinoma dojke. U navedenom periodu sve naše sugrađanke su pozvane, osim na predavanje, i na besplatni preventivni kirurški pregled. Edukativna predavanja vodit će dr. med. Samija Ropar, specijalist kliničke citologije, a preventivne kirurške preglede dr. med. Matija Miletić, subspecijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije.

Ovim putem pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke da se 25. ožujka 2017. godine od 09 do 13 h priključe i akciji Karlovačke županije i Europa Donne u prikupljanju sredstava za kupnju aparata za intraoperativno zračenje prodajom cvijeta narcisa na svim glavnim trgovima gradova i općina naše županije, kao i pozivom na humanitarni telefon 060 91 91 91 (cijena 3,00 kn + PDV s fiksne mreže, 4,04 + PDV s mobilne mreže).

https://www.kazup.hr/52-clanci/3562-tiskovna-konferencija-povodom-obiljezavanja-dana-narcisa-u-karlovackoj-zupaniji.html

Obavijest o znanstveno - stručnom skupu

O znanstveno - stručnom skupu "Karlovačko - riječke medicinske poveznice: jučer, danas, sutra" pogledajte ovdje. PROGRAM.