• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Trajno usavršavanje za medicinske sestre

Prema  Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2015. godinu, predavanje će se održati  14.05.2015. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci.

    NAZIV TEME : „ Edukacija novoprimljenih operacijskih sestara“   

PREDAVAČI : Karmenka Žgela, prvostupnica sestrinstva

                           Blaženka Poljak, dipl.med.sestra

Predavanje će se bodovati prema pravilniku HKMS. 

Predavanje 30.01.2015.

Poziv na predavanje Radne skupine za trajno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara pročitajte OVDJE.

Predavanje:Zadaci med. sestre/tehničara kod bolesnika s ugrađenom totalnom endoprotezom koljena

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 10.05.2012. u 15:15 h u stručnoj biblioteci OB KArlovac.

 

 

Planirana zdravstvena njega bolesnika na respiratoru u jedinici intenzivne medicine

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 17.01.2013. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

PREDAVAČ : Blaženka Krivačić, bacc.med.techn.

 

Koordiniranje operativnih aktivnosti u operacijskom bloku OB Karlovac

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 21.02.2013. u 15.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.