• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Obilježavanje svjetskog tjedna mozga

I ove godine Karlovačka županija pridužila se TJEDNU MOZGA (12-18.3.2018.) - globalnoj inicijativi organizacije Dana Alliance for Brain Initiatives za popularizaciju znanja o funkcijama i istraživanju mozga te neuroznanosti. Svih ovih godina cilj nam je bio upoznati širu javnost sa značenjem istraživanja mozga u 21. stoljeću – Stoljeću uma. U Stručnoj knjižnici OB Karlovac Emilja Erdeljec, dr.med.spec.neurolog održala je edukativno predavanje pod nazivom „Mozak -glad za kisikom i glukozom“. U suradnji s Medicinskom školom organizirano je  mjerenje tlaka i GUK-a te preventivno edukacijsko savjetovanje za pacijente. U knjižnici za mlade Igor Salopek, dr.med. održao je edukativno predavanje za učenike pod nazivom „Zeleno ne znači uvijek kreni“. U Hrvatskoj gospodarskoj komori u suorganizaciji Rotary kluba Karlovac Dubovac održana su predavanja; prim. Ervin Jančić, dr.med.spec.neurolog „Mozak i radost“, prim. Goran Arbanas, dr.med.spec.psihijatar „Psiha i radost“ te prim. Vladimir Bauer, dr.med.spec.otorinolaringolog „Glas, seks i radost“. Poseban naglasak bio je na senzibiliziranju šire javnosti o bolestima mozga, kako neurološkim tako i psihijatrijskim te svakako preventivno djelovanje u svrhu smanjenja pobola i komplikacija svih bolesti mozga i utjecaja na kvalitetu života pacijenata.

20180313 11160329186528 867265963461432 26595833689386823 n29197215 867265853461443 3983299226404058839 nslika

 

Trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare

Prema planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare za 2018. godinu, predavanje će se održati 11.04.2018. u 14h i 15 min u Stručnoj biblioteci.

Tema predavanja: "Postupci medicinske sestre u prevenciji Hepatitisa B"

Predavač: Snježana Mirilović, mag.med.techn., Vesna Petrić, ms

Dopis

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA BUBREGA

Dana 08.03.2018. godine u OB Karlovac je obilježen Svjetski dana bubrega. U sklopu navedenog Vlasta Kupres, dr.med.spec. inetrne med.subspecijalist nefrologije držala je edukativno predavanje sa savjetovanjem. Na više mjesta u bolnici bilo je organizirano mjerenje krvnog tlaka, šećera u krvi, mjerenje tjelesne visine i težine, izračunavanje BMI, savjetovanje i interpretiranje dobivenih nalaza od strane liječnika i medicinskih sestara.

Svjetski dan bubrega obilježava se od 2006. godine svakog drugog četvrtka u ožujku.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana bubrega jest podizanje svijesti o životno važnoj ulozi bubrega u očuvanju zdravlja te umanjiti učestalost bubrežne bolesti i njezin štetan utjecaj na cijeli organizam.

Također i pravodobno prepoznavanje potencijalnih bolesnika te rani početak liječenja kako bi se spriječile komplikacije i liječenje dijalizom. Od velike je važnosti razviti svijest o potrebi ranog otkrivanja bubrežne bolesti od dječje do starije životne dobi.

 441 1441 3

17. Tjedan mozga u Karlovačkoj županiji

Poštovani,

koristimo ovu prigodu pozvati vas na aktivnosti ovogodišnjeg Tjedna mozga kojim ćemo se i u Karlovačkoj županiji pridružiti globalnoj incijativi organizacije Dana Alliance for Brain Initiatives za popularizaciju znanja o funkcijama i istraživanju mozga te neuroznanosti.

U privitku vam dostavljamo program sa svim detaljima.

Dobrodošli!
Organizacijski odbor 17. Tjedna mozga u Karlovačkoj županiji

prof. dr. David Green posjetio Opću bolnicu Karlovac

Osoblje i pacijenti Opće bolnice Karlovac u srijedu 7. 3. 2018.g. su imali iznimnu čast primiti uvaženog prof. dr. David Greena, jednog od najistaknutijih liječnika anesteziologa današnjice. Dr. Green voditelj je mnogobrojnih projekata na području anestezije diljem svijeta, među ostalim projekta intraoperativnog praćenja visokorizičnih pacijenata pristupom MultiModalnog Monitoringa tijekom velikih kolorektalnih zahvata.

Prof.dr. Green je izmijenio svoja iskustva sa ravnateljem , prim. dr. sc. Ervinom Jančićem, dr. med., s liječnicima i medicinskim osobljem Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu gdje je u pratnji voditeljice Odjela prim.dr.sc. Mirjane Lončarić Katušin, dr.med. i drugih liječnika te studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, obišao operacijski blok.

Prof.dr. Green također je bio prisutan u operacijskoj sali za vrijeme operacijskog zahvata te je s kolegama podijelio svoje višegodišnje bogato iskustvo vezano uz hemodinamsko praćenje kritičnih pacijenata te saslušao iskustva liječnika iz Opće bolnice Karlovac.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo uvaženom kolegi prof.dr. Greenu na posjetu koji je bio od iznimnog značaja za našu bolnicu i za sva naša buduća djelovanja na dobrobit naših pacijenata.

439 1thumb 439 2thumb 439 3