• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Poziv na predavanje - 12.06.2019.g. - HKF

Poziv članovima Hrvatske komore fizioterapeuta na predavanje koje će se održati 12.06.2019.g. u 15,00 h u Edukacijskom centru Opće bolnice Karlovac, nalazi se OVDJE.

Poziv na predavanje - 30.04.2019. - HKMS

Poziv Radne skupine za edukaciju medicinskih sestara/tehničara na predavanje koje će se održati 30.04.2019.g. s početkom u 14:15 sati, nalazi se OVDJE.

Poziv na predavanje 27.03.2019. - članovima HKF

 Poziv Hrvatske komore fizioterapeuta, I. Područno vijeće, na predavanje koje će se održati 27.03.2019.g. s početkom u 15,00 sati, nalazi se OVDJE.

Trajno usavršavanje za medicinske sestre / tehničare

Poziv Radne skupine za edukaciju medicinskih sestara/tehničara na predavanje koje će se održati 27.02.2019.g. u 14.15 h, nalazi se OVDJE.

 

Tribina Hrvatske liječničke komore

U utorak, 19. veljače 2019.g.  s početkom u 14 sati, u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac održati će se tribina Hrvatske liječničke komore. Plakat se nalazi OVDJE.