• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Svjetski dan sigurnosti pacijenta – ujedinjeni za sigurnu i dostupnu zdravstvenu skrb

Svjetski dan sigurnosti pacijenata pokrenut je 2019. godine radi osnaživanja globalnog razumijevanja sigurnosti pacijenata, povećanja angažmana javnosti po pitanju sigurnosti zdravstvene zaštite uz promicanje globalnih aktivnosti za povećanje sigurnosti pacijenata i smanjenje neželjenih događaja u njihovoj skrbi.

Povodom Svjetskog dana sigurnosti 17. rujna 2021., Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je taj dan posvetila temi  „Sigurna skrb majke i novorođenčeta“. Otprilike 810 žena umire u svijetu svaki dan tijekom trudnoće i poroda te 6700 novorođenčadi. U doba COVID 19 pandemije kampanja promicanja sigurnosti pacijenata, posebice majki i novorođenčadi još je važnija.

Edukacijom zdravstvenih djelatnika o sigurnosti pacijenata se uvelike može utjecati na povećanje iste. Ona obuhvaća kulturu sigurnosti, odnosno učinkovitu komunikaciju o neželjenim događajima, timski rad, etično ponašanje i primjenu liderskih vještina, upravljanje rizicima, kontinuirano učenje i kulturu učenja na greškama vezano uz specifična područja sigurnosti pacijenata te razumijevanje važnosti kliničke prakse sukladne smjernicama i standardnim operativnim postupcima.