• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Obavijest za pacijente

Svi pacijenti mogu potražiti svoje nalaze kroz portal e-građanin. Prijavom na portal e-Građani sa sigurnosnom razinom 3 ili više moguće je ući u Portal zdravlja te na taj način vidjeti svoje nalaze i ostale medicinske podatke. Na taj način možete izbjegnuti nepotreban dolazak u bolnicu.