• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Odgoda predavanja - HKF

Obaviještavamo sve članove Hrvatske komore fizioterapeuta da se predavanja zakazana za 02.09. i 16.09.2020.g., radi epidemiološke situacije, odgađaju do daljnjega.

Voditelj stručnog usavršavanja:

Luka Nikolić, bacc.physioth.