• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

OBAVIJEST

Od  ponedjeljka  4. 5. 2020. Opća bolnica Karlovac počinje s normalizacijom rada i otvaranjem polikliničkog i stacionarnog dijela za primitak redovnih pacijenata.

Proces otvaranja odvijat će se u više etapa, shodno naputcima Ministarstva zdravstva  i epidemiološkoj situaciji.

Svi pacijenti s lista čekanja biti će telefonom ili elektroničkom poštom obaviješteni o novim terminima zakazanih pregleda i zahvata. U razgovoru s našim djelatnicima dobiti će detaljne informacije o vremenu i načinu dolaska u ustanovu, o mjestu gdje će usluga biti pružena kao i o pripremi, ako je potrebna. Molimo pacijente da dolaze točno u zakazane termine.

Prije ulaska u bolnicu obavezno je proći postupak trijaže.

Pacijenti koji nisu na listama čekanja ili je kod njih došlo do pogoršanja stanja kronične bolesti  trebaju se najprije javiti svojim liječnicima obiteljske  medicine. Nakon konzultacije liječnika obiteljske medicine i bolničkog specijaliste dobit će termin na novim listama čekanja.