• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Znanstveno – stručni skup Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara

14. rujna 2018. u našoj je Bolnici održan Znanstveno – stručni skup Karlovački i riječki znanstveni prinosi 130. obljetnici rođenja Andrije Štampara kojim smo željeli dati svoj obol afirmaciji ovog velikana hrvatske medicine. Tom prigodom prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med. sa riječkog Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija održao je predavanje na temu „Štampar i Rijeka: veze trajnije od ljudskog vijeka“, dok su prim. dr. Hrvoje Cvitanović i dr. Igor Salopek govorili o Štamparovoj stručnoj ostavštini i tragovima koje je ostavio u vremenu dok je radio kao sekundarni liječnik Gradske bolnice u Karlovcu, od 1912. do 1913. godine. Sudionike su pozdravili istaknuvši važnost organizacije ovakvog Skupa, ravnatelj Opće bolnice Karlovac, prim. dr. sc. Ervin Jančić, dr. med., doc. dr. sc. Milan Milošević, dr. med. u ime Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, pročelnik UO za zdravstvo Karlovačke županije, g. Predrag Korać te ispred karlovačke podružnice Hrvatskog liječničkog zbora, prim. dr. sc. Želimir Korać, dr. med. Više detalja o samom Skupu, kao i cjelovit Zbornik radova i sažetaka možete pronaći na linku: Edukacijski centar.

234567