• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Trajno usavršavanje za medicinske sestre/tehničare

Prema planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare za 2018. godinu, predavanje će se održati 11.04.2018. u 14h i 15 min u Stručnoj biblioteci.

Tema predavanja: "Postupci medicinske sestre u prevenciji Hepatitisa B"

Predavač: Snježana Mirilović, mag.med.techn., Vesna Petrić, ms

Dopis