• slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Obavijest - hitna pulmološka ambulanta

Opća bolnica Karlovac sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nema ugovorenu hitnu pulmološku ambulantu, pa se hitni pacijenti upućuju u Odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijama.