PREDAVAČ : Blaženka Poljak, diplomirana medicinska sestra

                       Suzana Jaković, medicinska sestra