Prema planu stručnog usavršavanja liječnika za 2013.godinu, treće predavanje će se održati 13.ožujka 2013. u 14:00 sati u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac

 Predavač: Prim.dr.sc. Davor Horvat, dr.med.