POPIS PRETRAGA:

Od 15.12.2016. u Odjelu medicinsko-biokemijskog laboratorija moguće je napraviti slijedeće medicinsko-biokemijske pretrage:

Vitamin D (25-OH kolekalciferol)

Vitamin B12

Folna kiselina

Inzulin

C-peptid

Cyfra 21-1

NSE

Biokemijske pretrage:

Acidobazna ravnoteža-kapilarna, arterijska krv

Alanin-aminotransferaza (ALT)-serum

Albumin-serum, urin

Alkalna fosfataza (ALP)-serum

Alfa-amilaza-serum,urin

Alfa-1-feto protein (AFP)-serum

Amonijak-plazma

Antitijela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO)-serum

Antitijela na cikličke citrulinirane peptide (anti-CCP)-serum

Aspartat-aminotransferaza (AST)-serum

Bakar-serum

Bilirubin ukupni-serum

Bilirubin konjugirani-serum

CA 15-3-serum

CA 19-9-serum

CA 125-serum

C-reaktivni protein (CRP)-serum

Elektroforeza proteina-serum

Eozinofilni kationski protein (ECP)-serum

Estradiol-serum

Etilni alkohol-serum

Feritin-serum

Folikul stimulirajući hormon (FSH)-serum

Fosfat anorganski-serum

Glukoza-serum, plazma, likvor

g-glutamiltransferaza (GGT)-serum

Haptoglobin-serum

Helicobacter pylori-serum

Hemoglobin A1C-puna krv

Hemoglobin-okultno krvarenje u stolici

Hormon luteinizacije (LH)-serum

Imunoglobulin A-serum

Imunoglobulin G-serum

Imunoglobulin M-serum

Imunoglobulin E ukupni-serum

Imunoglobulin E specifični-serum (na inhalacijske i nutritivne alergene, alergene gljivica, plijesni, životinjske alergene i otrove kukaca)

Kalcij ukupni-serum, urin

Kalcij ionizirani-kapilarna, arterijska krv

Kalij-serum, urin

Karcinoembrionalni antigen (CEA)-serum

Klirens endogenog kreatinina

Kloridi-serum, urin

Kolesterol-serum

Kolesterol-HDL-serum

Kolesterol-LDL-serum

Kolinesteraza-serum

Komplement C3c-serum

Komplement C4-serum

Korionski gonadotropin (b-HCG)-serum

Kreatinin-serum, urin

Kreatin kinaza (CK)-serum

Krioglobulini-serum

Laktat-plazma

Laktat dehidrogenaza (LD)-serum

Lipaza-serum

Likvorska dijagnostika- izgled, boja, broj stanica, ukupni proteini, glukoza, kloridi

Magnezij-serum

Natrij-serum, urin

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC)-serum

Nezasićene masne kiseline u majčinom mlijeku

Osmolalnost-serum

Progesteron-serum

Prokalcitonin-serum

Prolaktin + makroprolaktin-serum

Prostata specifični antigen-ukupni (PSA)-serum

Prostata specifični antigen-slobodni (sPSA)-serum

Proteini ukupni-serum, urin

Punktati-amilaza, broj stanica, glukoza, LD, mukoproteini (Rivalta)

PTH-plazma

Reduktivne tvari-urin, stolica

Sredstva ovisnosti (metamfetamin, opijati, metaboliti kokaina, kanabinoidi)-urin

Test oralne podnošljivosti glukoze (OGTT)-plazma

Testosteron-serum

Tireotropni hormon (TSH)-serum

Tiroksin slobodni (sT4)-serum

Trijodtironin (T3)-serum

Troponin I (visoko osjetljivi)-serum

Trigliceridi-serum

Urati-serum-urin

Ureja-serum

Urin-fizikalno kemijski pregled i mikroskopski pregled sedimenta

Željezo (Fe)-serum

Laboratorijska hematologija

Diferencijalna krvna slika

Kompletna krvna slika

Osmotska rezistencija eritrocita

Retikulociti

Sedimentacija eritrocita

Laboratorijska koagulacija

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme-plazma

Antitrombin-plazma

D-dimeri-plazma

Fibrinogen-plazma

Produkti razgradnje fibrinogena-plazma

Protrombinsko vrijeme-plazma

Trombinsko vrijeme-plazma

Trombociti-puna krv