Osoblje Odjela medicinsko-biokemijskog laboratorija

 

Specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine:

mr.sc. Daniela Galez, mag.med.biochem.spec.

mr.sc. Miljenka Maradin, mag.med.biochem.spec.

Višnja Vrane, mag. med.biochem.spec.

 

Na specijalizaciji

Magdalena Ravlić, mag.med.biochem.

Antonija Čunović,  mag.med.biochem. 

 

Mag.med.biochem.

Vanja Kečkeš, mag.med.biochem.

Bacc. med. lab. diagn.

Jasminka Bekelja

Jagoda Blaž

Marija Brezović

Ana Rudman Čurilović

Sanja Šinkić Golubović

Vedran Klepić

Nikolina Strmota

Slavica Vukmanić

Vesna Žugčić

 Sašo Vučak

 

Zdravstveno – laboratorijski tehničari:

Mirjana Barac

Dara Karan

Ksenija Križan

Lidija Križan

Ivana Vrbanić 

Fuad Čosović

Davor Mlinarić