Specijalisti:

Žarko Belavić

Zrinka Boljkovac

Ivan Brebrić

Ivana Čop

Marko Dejanović

Andrija Doko

Andrej Došen

Ema Drvodelić-Šunić

Njetočka Gredelj-Šimec

Janko Grman

Andrea Grman-Fanfani

Mihaela Gunjača

Davor Horvat

Sandra Jakšić-Jurinjak

Vesna Jelić

Vlasta Kupres

Mirjana Nesanović

Dušanka Opačić

Milena Popović Bačić

Tihomir Radečić

Renata Radman-Kromar

Tatjana Tokić Vuksan-Ćusa

Marjana Zadro-Bahnik

 

Specijalizanti:

Vedran Milanković

Ivan Mitrečić

Vanja Starčević

Ivana Šunić

 

Medicinske sestre i medicinski tehničari:

 vms:

Sanja Bedić

Jurica Belavić

Slavica Brebrić

Magda Časni

Irena Čengić

Ivanka Goršić

Martina Goršić

Milena Mamula

Romina Maroš

Helena Matošević

Barica Milaković

Ankica Peris -Anka

Biserka Plavetić

Ranka Radović

Jadranka Spudić

Milica Šarac

Maja Širola

Tina Šket

Miljenka Španić

Maja Ulemek

sms:

Ivančica Ajvazi

Davorka Badovinac

Božica Benko

Sandra Benković

Ankica Bijelić

Blaženka Bišćan

Zvonka Bobinac

Predrag Boljkovac

Valentina Bošnjak

Lidija Burja

Ankica Cegur

Snežana Crnić

Maja Cvitešić

Vesna Danilović

Barbara Domladovac

Jasenka Domšić

Marina Drožđibob

Dragica Erdeljac

Jasminka Fundurulić

Vesna Galović

Vlatka Gojak

Milica Gračan

Darinka Halovanić

Ankica Hrnčević-Lauš

Josip Jakšić

Emina Jović

Biserka Katušin

Darko Katušin

Ivana Kovačić

Ivana Kovačina Janči

Nevenka Lakić

Biljana Lamešić

Irena Lauš

Valerija Lisica

Dragana Lucijanić

Aleksandra Maduna

Ana Malešić

Ljiljana Maljković

Ljubica Mateša

Vlatka Matovina

Anamarija Maurus

Suzana Mavrović

Katarina Mihičinac

Sanja Mikšić

Maja Mirić

Senka Mirković

Ivanka Moguš

Elvir Mujakić

Zdenka Obajdin

Sonja Obranović

Snežana Opačić

Vesna Pavlačić

Ivana Pavlović

Andreja Pereško-Ostronić

Višnja Pluščec

Đurđica Podnar

Snježana Podrebarac

Biserka Ramovš

Marina Ribarić

Marica Rožan

Vlasta Sklenar

Marica Slačanin

Adela Starešinić

Jasna Šegavić

Radmila Škrtić

Anamaria Štulac

Božica Švajger

Marija Tomičić

Marica Trupković

Kristina Velimirović

Anamarija Volarić

Gordana Vrbančić

Brane Vučetić

Marica Zaborski

Jadranka Zdravković

Vera Živčić

 

 

Tehničari u Centru za dijalizu:

Nikola Flanjak

Borislav Spudić

 

Administrator:

 Mirjana Krmpotić

Karmenka Miljušević

 

Servirke u Odsjeku za plućne bolesti:

Ljiljana Maljković

Ines Ribar

Vrh