• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

 Izjava o epidemiološkoj anamnezi i put kretanja bolesnika

Tijekom trajanja pandemije COVID19 svi bolesnici koje dolaze u OB Karlovac dužni su ispuniti obrazac IZJAVA O EPDIEMIOLOŠKOJ ANAMNEZI

Uz izjavu pogledajte PUT KRETANJA BOLESNIKA kroz OB Karlovac tijekom trajanja pandemije.