• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Održane edukacije o pristupu osobama sa psihičkim smetnjama

16. studenog 2018. održane su dvije edukacije o pristupu osobama sa psihičkim smetnjama. U suorganizaciji Opće bolnice Karlovac i Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja, nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med. i prof. dr. sc. Veljko Đorđević, dr. med., realizirali su seminar "Prepoznavanje i pristup emocionalnim reakcijama i psihijatrijskim poremećajima bolesnika“ te radionicu „Komunikacijske vještine u radu psihosocijalnih timova“. Skup je pozdravio te podržao realizaciju i ravnatelj Opće bolnice Karlovac, prim. dr. sc. Ervin Jančić, dr. med. Edukacije su obuhvatile zainteresirane zdravstvene djelatnike koji se gotovo svakodnevno susreću u svom radu sa osobama koje imaju psihičke poteškoće. Pritom su obuhvaćene teme: komunikacija u medicini i zdravstvu, osnovna obilježja komunikacije, priopćavanje loših vijesti, suočavanje s emocionalnim reakcijama bolesnika tijekom komunikacije, komunikacija s obitelji te komunikacija u interdisciplinarnom timu. Stečena znanja i vještine bit će od pomoći u kvalitetnijem pristupu osobama sa psihičkim smetnjama te stvaranju boljeg terapijskog ozračja uz uspješnije ishode intervencija.

 472 1472 2472 3472 4472 5472 6