• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

Mini simpozij: Ultrazvuk pluća i srca u hitnoj i intenzivnoj medicini

Hrvatski liječnički zbor - podružnica Karlovac i suorganizatori Opća bolnica Karlovac i Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu i hitnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pozivaju Vas na sudjelovanje na Mini simpoziju "Ultrazvuk pluća i srca u hitnoj i intenzivnoj medicini" koji će se održati u Stručnoj biblioteci Opće bolnice Karlovac, 9. i 10. studenog 2018. g. U privitku je program sa svim detaljima Simpozija.