Datum objave: 13.12.2010.

Usluga izrade Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za uređenje odjela 
Anesteziologije i Jedinice intenzivne medicine

Evidencijski broj nabave: 09/2011-MV

Otvaranje: 30.12.2010. do 11,00 sati

Broj objave: N-16-M-145423-091210

Datum objave: 16.12.2010.

Nabava uredskog i informatičkog potrošnog materijala i pribora u 2011. godini

Evidencijski broj nabave: 10/2010-VV

Otvaranje: 11.01.2011. u 12,00 u stručnoj knjižnici

Broj objave: N-02-V-146129-151210

Datum objave: 08.12.2010.

Telekomunikacijske usluge u mobilnim mrežama-VPN usluga

Evidencijski broj nabave: 61/2010-OS

Otvaranje: 21.12.2010. u 11,00 bez prisustva javnosti

Broj objave: N-16-M-144685-061210

Datum objave: 17.11.2010.

Nabava lijekova za razdoblje 2011. do 2014. godine (okvirni sporazum)

Evidencijski broj nabave: 04/2011-OS

Kranji rok za dostavu ponude: 29.12.2010. u 13:00 sati

Broj objave: N-02-V-141563-111110

Datum objave: 17.11.2010.

Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala za hemodijalizu

Evidencijski broj nabave: 02/2011-VV

Kranji rok za dostavu ponude: 28.12.2010. u 13:00 sati

Broj objave: N-02-V-141698-121110

Datum objave: 12.11.2010.

Nabava prehrambenih proizvoda i pića

Evidencijski broj nabave: 03/2011-VV

Kranji rok za dostavu ponude: 22.12.2010. u 13:00 sati

Broj objave: N-02-V-141412-101110

Datum objave: 05.11.2010.

Opskrba električnom energijom

Evidencijski broj nabave: 01/2011-VV

Krajnji rok za dostavu ponude: 03.12.2010. u 13:00 sati

Broj objave: N-02-V-140622-041110

Datum objave: 27.10.2010.

Usluga obavljanja stručnih poslova zatite od ionizirajućih zračnja i provedbe osobne dozimetrije

Evidencijski broj nabave: 55/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponude: 08.11.2010. u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M-139313-251010

Datum objave: 27.10.2010.

Namještaj po mjeri - izrada, doprema i ugradba namještaja za odjel Vaskularne i Plastične kirurgije

Evidencijski broj nabave 56/2010-MV

Rok za dostavu ponude: 10.11.2010 u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M-139238-251010

Datum objave:01.10.2010.

Hladnjaci i zamrzivaći za potrebe Opće bolnice Karlovac

Evidencijski broj: 53/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda:  12.10.2010. u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M-136520-300910

Datum objave:01.10.2010.

Filteri za sterilizaciju vode

Evidencijski brioj: 52/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda:  11.10.2010. u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M-136582-300910

Datum objave:23.09.2010.

Usluga godišnjeg servisa vatrogasnih aparata

Evidencijski brioj: 51/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda:  05.10.2010. u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M135549-220910

Datum objave:23.09.2010.

Radno zaštitna odjeća i obuća

Evidencijski brioj: 50/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda:  06.10.2010. u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M135603-220910 

 

Datum objave: 06.10.2010.

Posteljno rublje

Evidencijski broj nabave 54/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda: 19.10.2010. u 11,00

Broj objave: N-16-M137033-051010

Datum objave:04.09.2010.

Uredski namještaj po mjeri-izrada, doprema i ugradba namještaja

Evidencijski brioj: 49/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda:  21.09.2010. u 11,00 sati

Broj objave: N-16-M133311-030910

Datum objave: 02.09.2010.

Građevinsko obrtnički radovi na sanaciji štete uzrokovane poplavom

 u prostorima Opće bolnice Karlovac

Evidencijski broj: 48/2010-MV

Krajnji rok za dostavu ponuda: 17.09.2010. u 11,00

Broj objave: N-16-M-132955-010910

Datum objave: 01.09.2010.

Potrošni materijal za V.A.C. terapiju

Evidencijski broj: 47/2010 - VV

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.09.2010. do 11,00

Broj objave: N-16-M-132777-310810

Datum objave: 23.07.2010.g.

Jednogodišnja nabava testova za aparat Abbott-Architect Ci 4100

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.08.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 44/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-128633-220710 

Datum objave: 09.07.2010.g.

Radovi na servisiranju i remontu toplinskog postrojenja 

Krajnji rok za dostavu ponuda: 21.07.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 42/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-126351-070710 

Datum objave: 01.07.2010.g.

Izvođenje radova na rekonstrukciji osobnih dizala (2 kom)

Krajnji rok za dostavu ponuda: 16.07.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 41/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-125335-300610 

Datum objave: 15.06.2010.g.

Izrada, doprema i ugradnja namještaja za odjel Oftalmologije i Ortopedije

Krajnji rok za dostavu ponuda: 29.06.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 40/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-123306-140610 

Datum objave: 09.06.2010.g.

Elektrokirurški generatori (elektrokauteri) za operaciju – 2 kom

Krajnji rok za dostavu ponuda: 23.06.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 39/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-122380-080610 

Datum objave: 06.05.2010.g.

Nabava loživih ulja

Krajnji rok za dostavu ponuda: 15.06.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 35/2010-OS
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-117356-050510

Datum objave: 25.05.2010.g.

Medicinski namještaj

Krajnji rok za dostavu ponuda: 18.06.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 37/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-120660-260510

Datum objave: 25.05.2010.g.

Izmjena kotlovskih cijevi na kotlu TPK BKG 40

Krajnji rok za dostavu ponuda: 07.06.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 36/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-120203-240510 

Datum objave: 08.04.2010.

Lijekovi

Krajnji rok za dostavu ponuda: 20.05.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 28/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-113114-070410 

Datum objave: 28.04.2010.g.

Elektrokirurški generatori (elektrokauteri) za operaciju – 2 kom

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.05.2010.g. do 12:30h

Evidencijski broj : 33/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-116108-270410 

 Datum objave: 28.04.2010.g.

Respirator za trajnu ventilaciju

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.05.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 31/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-115769-260410 

 Datum objave: 28.04.2010.g.

Kompjuterizirani video-elektronistagmograf sa zračnim kaloričkim stimulatorom

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.05.2010.g. do 11:30h

Evidencijski broj : 30/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-115787-260410 

 Datum objave: 28.04.2010.g.

Računala i računalna oprema

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.05.2010.g. do 12:00h

Evidencijski broj : 29/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-115872-260410 

Datum objave: 19.03.2010.g.

Izvođenje građevinsko-instalacijskih radova na uređenju  Odjela oftalmologije i Odjela ortopedije, uključuje građevinsko-obrtničke radove, instalacije vodovoda i kanalizacije, električne instalacije i instalacije grijanja, ventilacije, klimatizacije i medicinskih plinova

Krajnji rok za dostavu ponuda: 14.04.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 23/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-110265-180310 

Datum objave: 15.03.2010.g.  

Izvođenje radova na rekonstrukciji bolničkih i osobnih dizala

Krajnji rok za dostavu ponuda: 06.04.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 21/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-109369-120310 

Datum objave: 11.03.2010.g.

Izvođenje građevinsko-instalacijskih radova na uređenju sanitarija Odjela Neurologije i Zaraznog odjela + Psihijatrije-terapija u Općoj bolnici Karlovac

Krajnji rok za dostavu ponuda: 01.04.2010.g. do 12:00h

Evidencijski broj : 20/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-1088666-100310 

Datum objave: 23.02.2010.g.

Color doppler uređaj s priborom (1 kom) za urologiju

Krajnji rok za dostavu ponuda: 04.03.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 15/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-106380-220210 

Datum objave: 22.02.2010.g.  

Tehnički materijal i pribor

Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.03.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 14/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-106133-190210 

Datum objave: 12.02.2010.g.

Usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada

Krajnji rok za dostavu ponuda: 02.03.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 13/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-104969-110210 

Datum objave: 10.02.2010.g.

Jednokratni potrošni medicinski materijal

Krajnji rok za dostavu ponuda: 24.03.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 12/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-104301-080210 

Datum objave: 05.02.2010.g.  

Potrošni medicinski materijal-ugradbeni

Krajnji rok za dostavu ponuda: 31.03.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 11/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-103464-020210 

Datum objave: 28.01.2010.g.    

 Nabava RTG kontrasta

Krajnji rok za dostavu ponuda: 22.02.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 08/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-102382-250110 

Datum objave: 21.01.2010.g.    

Monitori za praćenje vitalnih parametara pacijenta (3 kom)

Krajnji rok za dostavu ponuda: 02.02.2010.g. do 11:00h

Evidencijski broj : 10/2010-MV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-16-M-101817-200110 

Datum objave: 15.01.2010.g.  

Nabava potrošnog medicinskog materijala – dijagnostikaRTG filmovi, potrošni materijal za angiografiju, embolektomiju i biopsiju, jednokratni materijal za primjenu lijekova, kanile i čepovi, registracijski papiri i elektrode, farmaceutske supstancije i kirurške navlake sterilne

Krajnji rok za dostavu ponuda: 26.02.2010.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 07/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-100644-110110 

Datum objave: 02.12.2009.  

Nabava uredskog i informatičkog potrošnog materijala i pribora u 2010 godinu.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 22.12.2009.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 05/2010-VV  N-02-V-150393-301109
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-150393-301109 

Datum objave: 27.11.2009.  

Nabava sredstava i pribora za pranje, čišćenje i higijenu za 2010 godinu.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 16.12.2009.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 04/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-149952-251109

Datum objave: 11.11.2009.  

Opskrba električnom energijom

Krajnji rok za dostavu ponuda: 04.12.2009.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 03/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-047904-101109


Datum objave: 09.11.2009.  

Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala za hemodijalizu

Krajnji rok za dostavu ponuda: 18.12.2009.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 02/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-147550-061109

Datum objave: 30.10.2009.  

Nabava prehrambenih proizvoda u 2010. godini

Krajnji rok za dostavu ponuda: 11.12.2009.g. do 13:00h

Evidencijski broj : 01/2010-VV
Broj dokumenta iz oglasnika javne nabave: N-02-V-146292-281009