• cestitka 2020
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3

  • slide 4

  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8

 

Arhiva 2016. 

 

Datum objave: 26.10.2016.
Predmet nabave: Laboratorijski materijal II- laboratorij- Reagensi za biokemiju
Ev.broj nabave 37/2016
Javno otvaranje ponuda 17.11.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0023740

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 07.10.2016.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal XII – ponovljene grupe 4
Ev.broj nabave 32/2016
Javno otvaranje ponuda 28.10.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0022233

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 22.09.2016.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal XV – transfuzija
Ev.broj nabave 35/2016
Javno otvaranje ponuda 18.10.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0021209

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 22.09.2016.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal XIII – mikrobiologija II
Ev.broj nabave 33/2016
Javno otvaranje ponuda 14.10.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0020957

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 22.09.2016.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal XIII – ortopedija II
Ev.broj nabave 34/2016
Javno otvaranje ponuda 13.10.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0020964

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 01.07.2016.
Predmet nabave: Nabava imunodijagnostičkih testova – mikrobiologija I
Ev.broj nabave 27/2016
Javno otvaranje ponuda 26.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0014536

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

Datum objave: 04.07.2016.
Predmet nabave: Adaptacija prostora za premještanje bolničke praonice rublja i odlagalište otpada
Ev.broj nabave 25/2016
Javno otvaranje ponuda 27.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0014667

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 28.06.2016.
Predmet nabave: Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka medicinske opreme Datex Ohmeda GE, Fresenius Vial
Ev.broj nabave 24/2016
Javno otvaranje ponuda 19.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0014156

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 28.06.2016.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal IX – ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju
Ev.broj nabave 23/2016
Javno otvaranje ponuda 20.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0014164

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 24.05.2016
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova-generičke paralele
Ev.broj nabave 21/2016
Javno otvaranje ponuda 06.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0011312

https://eojn.nn.hr/ponuda/

  

Datum objave: 23.05.2016
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova-ostali lijekovi
Ev.broj nabave 20/2016
Javno otvaranje ponuda 05.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0011178

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

Datum objave: 30.05.2016.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava tehničkog potrošnog materijala
Ev.broj nabave 17/2016
Javno otvaranje ponuda 21.06.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0011621

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

Datum objave: 12.05.2016
Predmet nabave: Adaptacija odjela hematologije i nefrologije-izvođenje građevinsko-instalacijskih radova
Ev.broj nabave 14/2016
Javno otvaranje ponuda 01.06.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0010286

https://eojn.nn.hr/ponuda/

   
Datum objave: 13.05.2016
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava -radiološka kontrastna sredstva
Ev.broj nabave 16/2016
Javno otvaranje ponuda 02.06.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0010375

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 13.05.2016
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava  infuzijskih otopina
Ev.broj nabave 18/2016
Javno otvaranje ponuda 03.06.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0010380

https://eojn.nn.hr/ponuda/

Datum objave: 18.05.2016
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova-interventni uvoz
Ev.broj nabave 19/2016
Javno otvaranje ponuda 07.06.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0010722

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

Datum objave: 23.05.2016
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova-ostali lijekovi
Ev.broj nabave 20/2016
Javno otvaranje ponuda 05.07.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0011178

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

Datum objave: 29.04.2016
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal VIII – ponovljene grupe 2
Ev.broj nabave 13/2016
Javno otvaranje ponuda 24.05.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2016/S 002-0009393

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

 

Arhiva 2015. 

 

 

Datum objave: 24.12.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal – IX (pamučni, zavojni, komprese, op.setovi)
Ev.broj nabave 38/2015
Javno otvaranje ponuda 19.01.2016. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0039300

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave: 10.12.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova
Ev.broj nabave 39/2015
Javno otvaranje ponuda 30.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0037989

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave: 30.11.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava medicinskih i nemedicinskih plinova
Ev.broj nabave 37/2015
Javno otvaranje ponuda 18.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0037036

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 02.12.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal VIII – anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
Ev.broj nabave 36/2015
Javno otvaranje ponuda 23.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0037256

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 24.11.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal VII – stakleni, drveni, plastični, materijal za vađenje krvi, toplomjeri, mikropipete, sanitetska polietil i polivinil roba
Ev.broj nabave 35/2015
Javno otvaranje ponuda 15.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0036556

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 23.11.2015.
Predmet nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za uređenje Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije
Ev.broj nabave 34/2015
Javno otvaranje ponuda 11.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0036401

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 

Datum objave: 30.11.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal – VI (pot.materijal za medicinske uređaje, dezinficijensi, kemikalije)
Ev.broj nabave 33/2015
Javno otvaranje ponuda 22.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0037039

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave: 13.11.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal – III (pacemakeri, vaskularna kirurgija, implantati za primarnu rekonstrukciju - nakon karcinoma dojke)
Ev.broj nabave 32/2015
Javno otvaranje ponuda 04.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-035720

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 13.11.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal – V (rukavice kirurške, lateks, nitrilne, končane, gumeni prsti, prezervativi za sondu)
Ev.broj nabave 31/2015
Javno otvaranje ponuda 03.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-035733

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 11.11.2015.
Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal – IV (sterilizacija, kateteri, kanile, šprice, sonde, drenovi, igle)
Ev.broj nabave 29/2015
Javno otvaranje ponuda 01.12.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-035457

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 27.10.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova
Ev.broj nabave 30/2015
Javno otvaranje ponuda 17.11.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0034157

https://eojn.nn.hr/ponuda/


 

Datum objave: 18.09.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova
Ev.broj nabave 28/2015
Javno otvaranje ponuda 13.10.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0030824

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 03.09.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava tonera, tinti i ostalog informatičkog potrošnog materijala
Ev.broj nabave 27/2015
Javno otvaranje ponuda 24.09.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0029550

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 03.09.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava reagensa i  potrošnog materijala za mikrobiologiju, transfuziju i citopatologiju
Ev.broj nabave 26/2015
Javno otvaranje ponuda 22.09.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0029542

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 26.08.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala za oftalmologiju
Ev.broj nabave 25/2015
Javno otvaranje ponuda 15.09.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0028929

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 14.07.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava prehrambenih namirnica
Ev.broj nabave 24/2015
Javno otvaranje ponuda 25.08.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-00255550

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 30.07.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja usluga osiguranja imovin i osiguranj od profesionalne odgovornosti
Ev.broj nabave 23/2015
Javno otvaranje ponuda 21.08.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0026970

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 01.07.2015.
Predmet nabave: Usluga preventivnog servisnog održavanja i popravaka  medicinske opreme
Ev.broj nabave 22/2015
Javno otvaranje ponuda 23.07.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0024198

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 01.07.2015.
Predmet nabave: Isporuka i montaža medicinske i nemedicinske tipske opreme
Ev.broj nabave 21/2015
Javno otvaranje ponuda 30.07.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0024140

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 16.06.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja usluga osiguranja imovine i osiguranje od profesionalne odgovornosti
Ev.broj nabave 20/2015
Javno otvaranje ponuda 07.07.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0022993

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 11.05.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava tehničkog potrošnog materijala
Ev.broj nabave 17/2015
Javno otvaranje ponuda 28.05.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0019514

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 22.04.2015.
Predmet nabave: Isporuka i montaža diodnog lasera za fotokoagulaciju mrežnice sa špalt lampom
Ev.broj nabave 14/2015
Javno otvaranje ponuda 13.05.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0017033

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 22.04.2015.
Predmet nabave: Isporuka i montaža uređaja za optičku koherentnu tomografiju
Ev.broj nabave 13/2015
Javno otvaranje ponuda 12.05.2015. u 12,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0017028

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 09.04.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava infuzijskih otopina
Ev.broj nabave 12/2015
Javno otvaranje ponuda 30.04.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-14985

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 09.04.2015
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava radiološka kontrastna sredstva
Ev.broj nabave 11/2015
Javno otvaranje ponuda 29.04.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0014989

https://eojn.nn.hr/ponuda/

 


Datum objave: 16.03.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova-interventni uvoz
Ev.broj nabave 10/2015
Javno otvaranje ponuda 07.04.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2015/S 002-0010749

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 03.03.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava potrošnog  medicinskog materijala I
Ev.broj nabave 09/2015
Javno otvaranje ponuda 24.03.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2014/S 002-008591

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 02.01.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava ostalih lijekova
Ev.broj nabave 08/2015
Javno otvaranje ponuda 26.02.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2014/S 002-0060692

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 02.01.2015.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova-generičke paralele
Ev.broj nabave 07/2015
Javno otvaranje ponuda 19.02.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2014/S 002-0060684

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 31.12.2014.
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava posebno skupih lijekova
Ev.broj nabave 06/2015
Javno otvaranje ponuda 12.02.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2014/S 002-0060240

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 24.12.2014
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava potrošnog medicinskog materijala za hemodijalizu
Ev.broj nabave 03/2015
Javno otvaranje ponuda 05.02.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2014/S 002-0059515

https://eojn.nn.hr/ponuda/


Datum objave: 23.12.2014
Predmet nabave: Nabava loživih ulja
Ev.broj nabave 05/2015
Javno otvaranje ponuda 03.02.2015. u 13,00
Broj objave – link na EOJN

2014/S 002-0059244

https://eojn.nn.hr/ponuda/