• 6
  • 07
  • 02

  • 4

Poziv na predavnje članovima HKMS

Prema Planu trajnog usavršavanja za medicinske sestre za 2015. godinu, predavanje će se održati 24.03.2015. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci na temu „Planiranje zdravstvene njege bolesnika s moždanim udarom“. Predavači na predavanju su Dragica Ferko, prvostupnica sestrinstva i Maja Vukić, ms.

Predavanje će se bodovati prema pravilniku HKMS.

Tečaj za trudnice

Od 09.03.2015. do 13.03.2015., u knjižnici ginekološke poliklinike Opće bolnice Karlovac održat će se tečaj za trudnice i buduće očeve, partnere, čije je sudjelovanje uvjet za prisustvo na porodu. Voditelj tečaja je Milašin Benina, dr. med. specijalist ginekolog

Predavanje 30.01.2015.

Poziv na predavanje Radne skupine za trajno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara pročitajte OVDJE.

Predavanje:Zadaci med. sestre/tehničara kod bolesnika s ugrađenom totalnom endoprotezom koljena

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 10.05.2012. u 15:15 h u stručnoj biblioteci OB KArlovac.

 

 

Planirana zdravstvena njega bolesnika na respiratoru u jedinici intenzivne medicine

Pozivamo Vas na predavanje koje će se održati 17.01.2013. u 14.15 h u Stručnoj biblioteci OB Karlovac.

PREDAVAČ : Blaženka Krivačić, bacc.med.techn.